Denna webbplats uppdateras inte längre.

Stripa idag

Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och den är nu den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Området kring byggnadsminnet omfattar 70 hektar.

Brytningen lades ned 1977 och då hade gruvan ett djup av ca 450 meter. Större delen av anläggningen övertogs av Stripa Mineral AB som ägnade sig åt krossning och anrikning av externa återvinningsprodukter. Underjordsdelen köptes av Stripa Mine AB som upplät gruvrummet för forskning och experiment angående framtida förvaring av utbränt kärnbränsle.

Gruvanläggningen ägs idag av det kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB. Verksamheten bedrivs av Besök Linde AB.

Stripaprojektets genomförande hade inte varit möjligt utan starkt engagemang från privatpersoner, föreningar, företag, stat och kommun. Ett särskilt tack riktas till dessa aktörer. 

Ladda ner Pdf om Stripa som byggnadsminne >>