TIDEN EFTER GRUVAN

Stripa har en vilja av stål och har egentligen aldrig varit helt övergiven.

När gruvdriften lades ner 1977 delades området upp i två delar och en gränsdragningslista drogs genom området. Anrikningsverket och norra verket köptes av den f.d. driftchefen ovan jord, Karl-Erik Nord som startade Stripa Mineral AB. De tillverkade bl.a. trädgårdskalk, färgpigment samt arbetade med att separera användbart material ur slagg. Stripa Mineral AB bedrevs hela 90-talet.

Resterande delar av området, spelhus, gruvstuga, gruvlave och krosshus, övertogs av det nybildade Stripa Mine Service. De bedrev småskaligt arbete i gruvan i forskningssyfte för att hitta lösningar på slutförvaring av utbränt kärnbränsle. De undersökte granitens hållbar- och lämplighet. Avsikten var aldrig att slutförvara kärnbränsle i Stripa. Forskningen skedde under ledning av Kärnbränslehantering AB och de länder som ingick i projektet var USA, England, Frankrike, Schweiz, Finland, Japan, Kanada, Spanien och Sverige. Ännu idag är Stripa-projektet aktuellt som forskningsreferens runt om i världen. Projektet drevs fram till 1991.

2000-talet

Lindesbergs museum var först med initiativet till bevarandet av gruvmiljön efter att all verksamhet på 90-talet lagts ned. Det påbörjades arbete för upprustning av byggnaderna som bekostades av Länsstyrelsen Örebro län, med stöd av Riksantikvarieämbetet samt till viss del av Bergslagssatsningen och Sparbankssatsningen.

2007 tar det kommunala bolaget Stripa Kultur och Utveckling AB (SKUAB) över Stripa gruva. De bedriver verksamheten på området fram till 2014 då en stor omorganisation i Lindesbergs kommun sker. Fler av de kommunala bolagen försvinner, där ibland SKUAB. Fastighetsbolaget Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB) tar över hela området och äger det fortfarande idag. Verksamheten i alla byggnader drivs av det kommunala bolaget Besök Linde AB (BELAB) och har gjorts sedan 2015.

2006 blev Stripa gruvmiljö ett byggnadsminne och 2010 utses det till Årets industriminne.

STRIPA I NYTT LJUS

I den gamla gruvmiljön flödar nu kreativiteten och framåtandan. Med den råa omgivningen som scenografi ger ett kluster av spännande aktiviteter och sevärdigheter Stripa nytt liv.

Ett nytt kapitel i Stripas historia har inletts.